Energie Inkoop

Energie Inkoop de 1ste besparing op de energiekosten

Verlaag uw energiekosten met scherpe energietarieven en gunstige contractvoorwaarden voor uw gas en elektricteit kleinverbruik, grootverbruik en multisites.

Energie inkopen, Wat moet er gebeuren?

 1. Inventarisatie van Energieaansluitingen gas en elektriciteit
 2. Beoordeling lopende energiecontracten en opzegging
 3. Opmaken van Energieprofielen voor gas en elektriciteit
 4. Opstellen van het Programma van eisen en prijssystematiek
 5. Prijsaanvraag bij energieleveranciers door aanbesteding of offerte aanvraag
 6. Afgeven van een gunnigsadvies energieleverancier en energieprijzen
 7. Begeleiding overstap/switch van energieleverancier
 8. Doorlopend Contractmanagement.
 9. Factuurcontrole en betalingsadvies

DE ENERGIEMARKT EN DE ROLVERDELING LEVERING, NETBEHEER EN MEETDIENSTEN.

Netbeheer

De netbeheerders leveren de transportdiensten over het energienet en de diensten rond uw aansluiting. Als afnemer blijft u voor deze diensten aangewezen op de netbeheerders welke een monopolypositie innemen op de energiemarkt. De transporttarieven van de netbeheerders worden door de overheid gereguleerd en jaarlijks vastgesteld.

Meetdiensten

De meetdiensten worden verzorgd door meetbedrijven, iedere afnemer van energie is volgens de Elektriciteitswet en de Gaswet meetverantwoordelijk. De eisen die worden gesteld aan de meetverantwoordelijke zijn omschreven in de Meetcode. De meetverantwoordelijkheid kan worden overgedragen aan een door de landelijk netbeheerder erkend meetbedrijf, die de certificering heeft om de werkzaamheden, zoals beschreven in de Meetcode, uit te voeren.

De door het meetbedrijf gemeten energiestromen worden naar de netbeheerder gestuurd, die aan de hand van deze meetdata de transportkosten bepaalt. De data wordt vervolgens doorgestuurd naar de energieleverancier. Deze zal op zijn beurt de energiefactuur opmaken.

Energielevering (Inkoop)  

De energieleveranciers opereren op de vrije energiemarkt, als afnemer bent u vrij in uw keuze van leverancier. Het moment van afsluiten van het leveringscontract is in grote mate bepalend voor de energieprijs. De energiemarkt kenmerkt zich door grote tarieffluctuaties in de tijd, welke door diverse ontwikkelingen en factoren worden beïnvloed. De belangrijkste factoren worden hieronder kort weergegeven:

 1. De vraag naar energie, wereldwijde toename van het verbruik
 2. De emissie van CO2 en milieueisen
 3. Hoge spotprijzen op de APX markt (energiebeurs)
 4. Hoge olieprijs
 5. Grotere buffer van producenten
 6. Incidenten (midden-oosten, financiƫle crisis)


Door de liberalisering van de energiemarkt bent u vrij in het kiezen van een energieleverancier en te onderhandelen over de contractsvoorwaarden en contractsvorm. De vrije energiemarkt naar uw hand  zetten en de energie inkopen tegen gunstige prijzen en contractsvoorwaarden is echter niet altijd even makkelijk. Een ruime keuze in energieleveranciers, een veelvoud daarvan aan energiecontracten en voorwaarden maken de liberalisering van energiemarkt niet altijd even transparant en mogelijk ziet u door de windmolens het windmolenpark niet meer.

MET IENERGY ENERGIEADVIES BESPAART U OP DE ENERGIEPRIJS:

 • Analyse en controle van de energienota’s
 • Controle van energieverbruik en energiekosten.
 • Optimalisatie van uw energiecontracten
 • Onderhandeling en strategie voor de scherpste energieprijs
 • Beoordeling van energieleveranciers op kwaliteitscriteria en voorwaarden

ENERGIE INKOOP van iEnergy kwaliteit in ENERGIEPRIJS.