Energiedienstenen advies binnen diverse sectoren

Binnen diverse sectoren hebben wij onze kennis en kunde op energiegebied mogen inzetten en organisaties kunnen helpen bij het optimaliseren van de energiehuishouding.

Overheidsinstellingen

Opzetten en implementatie van diverse energiemanagementsystemen.

Inventarisatie en aanleg van het aansluitbeheer en aansluitregister, projecten met 3000+ aansluitingen van de energieafnemer. Vastgoed, gemalen, parkeerautomaten, parkeergarages, openbare verlichting, verkeersregelinstallaties, tram, bus metro, tractie, bruggen, tunnels, scholen, sportaccommodaties, fonteinen, bibliotheken, musea, kantoren, woningen, datacenters, enz.

Opstellen en aanbesteden van meterplannen (monitoring) voor energiemanagement
Technisch beheer van installaties en procesanalyses.
Installatie en overname van transformatoren en energieaansluitingen op middenspanning 10kVolt
Voorbereiding en aanbesteding van werken en leveringen.
Toezicht, directievoering en leiden van engineering en technische projecten. RAW, UAV en RVOI.

Inventarisatie en beoordeling van installaties en integratie van technische maatregelen binnen de meerjarenonderhoudsplannen. Correctief, preventief en planmatig (vervangend) onderhoud. Verbetering van PvE's, algemene voorwaarden, inkoopcontracten en overige documenten in relatie tot duurzaamheid en energie.

Opzetten en stroomlijnen van bedrijfsprocessen.
Analyses en rapportages voor verbetering van de energiehuishouding van objecten.
Procesbewaking en besturing op afstand (BOA) voor watermanagement.

Factuurcontrole met terugwerkende kracht meerdere jaren.
Optimalisatie van facturatieprocessen en energieboekhouding.
Verzorgen van de teruggave van te veel betaalde energiebelasting.
Aanpassen gecontracteerde vermogens en capaciteiten.
Doorbelasten van kosten intern en extern (derden).

Europese aanbesteding inkopen van energie.
Bemiddeling en oplossen van disputen met energiebedrijven.

Utiliteit

Inventarisatie en optimalisatie van de energiecontracten en het energieverbruik.
Implementatie van energiemonitoring.
Factuurcontrole over meerdere jaren.
Teruggave energiebelasting.
Periodieke rapportages over kosten en verbruiken.
Technisch beheer en optimalisatie van technische installaties.

Vastgoedbeheer

Inventarisatie en implementatie van energiemonitoring in winkelcentra, teneinde het bewaken van het energieverbruik en opmaken van servicekosten voor de huurders.
Inventarisatie en controle van de energienota's en energiekosten.
Bemiddeling en oplossen van disputen met energiebedrijven

Vervoersbedrijven

Implementatie monitoring.
Factuurcontrole over meerdere jaren.
Implementatie van energiemanagement systeem en doorbelasting van energiekosten.
Optimalisatie en bewaking van de energiecontracten

Telecommunicatiebedrijven

Factuurcontrole en optimalisatie van de energiecontracten
Energierapportages verbruik en kosten van diverse datacenters

Zorginstellingen

Inkoop van energie.
Teruggave energiebelasting
Optimaliseren en monitoring van warmte krachtkoppeling (WKK)
Regulier factuurcontrole en energierapportages.

MKB

Inventarisatie en beoordeling van installaties.
Ondersteuning met energie besparen en verlagen van de energiekosten.